SOLİ HARABERLERİ ve TİYATROSU

SOLİ HARABERLERİ ve TİYATROSU

kıbrıs lefkoşa öğrenci yurtları

Soli Harabeleri Lefke kıyılarında yer alan eski bir antik kenttir.

Kentin adının Atinalı filozof Solon’a dayandığı söylenmektedir.

M.Ö 498′de Soli de diğer krallıklarla birlikte Pers’lere baş kaldırmış ve yenilerek Pers’lere boyun eğmiştir. Şehrin uzun süre refah içinde yaşadığı ancak arap akınlarıyla birlikte tamamen terkedildiği düşünülmektedir.

Soli en parlak dönemini Roma döneminde yaşamıştır.

Yapılan kazılarda çok sayıda altın takı bulunmuştur. Günümüzde Güzelyurt Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen bu takılar arasında en önemlisi “Soli’nin Altın Tacı” ‘dır.

Soli Bazilikası

Bazilikanın 4. yüzyılın 2. yarısında yapıldığı ve Kıbrıs’ta inşa edilen ilk kiliselerden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle ada tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. 5. ve 6. yüzyılda genişletilmesine rağmen, 7. yüzyıldaki Arap akını ile tahrip olmuştur.

Kilisenin üç kapılı bir girişi, yanı sütunlarla çevrili ve çeşmeli bir avlusu vardır. Avlunun ardından üç kapılı başka bir giriş ile kiliseye girilmektedir.

İçerde iki sıra halinde dizilmiş on ikişer sütun bulunmaktadır. Döşemesinde bulunan, genellikle geometrik ve hayvan figürü olan mozaiklerin büyük bir kısmı günümüze dek ulaşmıştır. En belirgin olanı kuğu motifidir.

Soli Roma Tiyatrosu

Tiyatro, eskiden aynı yerde olan bir Yunan tiyatrosunun yerine, M.S 2. yüzyıl ile 3.yüzyıl arasındaki dönemde, bir tepenin denize bakan yamacına inşa edilmiştir.

Seyircilerin oturacağı yarım daire şeklindeki bölüm tepenin kayalık kısmına oyulmuştur. Gerçek kapasitesi 4000 kişi olan tiyatronun, sahne binası iki katlıdır. Bu bölüm mermer ve heykellerle süslüdür. Yapılan çalışmalarda tiyatronun batısındaki bir tepe üzerinde Aphrodite adanmış bir tapınağın izlerine rastlanmıştır.

Soli’deki Roma Tiyatrosu, bir tepenin, denize bakan yamacında kurulmuş. 2’nci yüzyıl sonu ve 3’ncü yüzyıl başındaki tarihi süreçte yapıldığı tahmin ediliyor.  Seyircilere ayrılan yarım daire şeklindeki oturma sıralarının olduğu bölüm kısmen tepenin kayasına oyulmuş.  Burası ortadaki orkestra (koro yeri) denilen kısımdan kireç taşı bloklarla yapılmış bir duvarla ayrılıyor.  Oturma yerlerinin taşları ve mermerlerinden sağlam kalanlar 19’ncu yüzyılda Port Sait rıhtımının yapılmasında kullanılmış.  Aslında kapasitesi 4000 kişi olan bu kısım, günümüzde, yarı yüksekliğine kadar restore edilmiş durumda.  Sahne binası  2 katlı ve mermerden kaplanmış ve heykellerle süslü. Günümüzde görülen kısmı sahne binasının üzerine inşa edildiği platform. Tiyatronun batısındaki bir tepenin üzerinde İsis ve Afrodit’e adanmış bir tapınağın izlerini görmek mümkün.

Soli Tiyatrosunda  Lefke Avrupa Üniversitesi’nin ilk yıllarında mezuniyet törenleri ve  her yıl düzenlenen L.A.Ü. Bahar şenlikleri yapılıyordu. Bu şenliklerde, ünlü sanatçıların konserleri izlenebilirdi.

Soli Harabeleri - Kuğulu Mosaik

lefke avrupa üniversitesi kyk yurdu

Soli Harabeleri - Giriş Parkuru

laü lefke merkez yurdu